Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 ₹
Kayıt 1.990,00 ₹
Uzatmalar 1.990,00 ₹
Transfer (yıllık vergi dahil) 1.990,00 ₹
Change of the owner 0,00 ₹
Modification of domain data 0,00 ₹

General Information

Alan adı transferi .wales alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .wales alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .wales alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .wales alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .wales alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .wales alan adı sadece rakamlardan oluşabilir

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .wales domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.wales).