Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 INR
Registrácia 1 490,00 INR
Predĺženie 1 490,00 INR
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 1 490,00 INR
Zmena majiteľa 0,00 INR
Úprava údajov domény 0,00 INR

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .jetzt je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .jetzt domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .jetzt
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .jetzt je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .jetzt môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .jetzt môže obsahovať len čísla
Registračný úrad New TLD Company (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .jetzt môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.jetzt).