Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 INR
Registrácia 3 900,00 INR
Predĺženie 3 900,00 INR
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 3 900,00 INR
Zmena majiteľa 0,00 INR
Úprava údajov domény 0,00 INR

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .bingo je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .bingo domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .bingo
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .bingo je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .bingo môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .bingo môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .bingo môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.bingo).